Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


kommunizmus és

 A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

Február 25.

Kommunizmus: 
Született: 1796
Apa: Gracchus Babeuf
Nevelő szülők: Marx, Engels, Lenin
Gyermekkor: 1796-1917 illegalitásban
Felnőtt kor :1917-1989 hatalmon a Föld 1/5-én
Haldoklás:1989-től

A kommunizmus célja: 
„Boldogságot mindenki számára” 
Egy ideális, egyenlőségen alapuló társadalom létrehozása.

A kommunizmus fő módszerei: 
„Tiszta” és egyszerű kivégzés
Kényszermunkatáborokba történő deportálás
Éhínség

A kommunizmus hóhérai: 

Sztálin
Trockij
Berija
Mao Ce-tung
Pol Pot
Ceausescu
Kim Ir Szen
...

A kommunizmus eredménye: 
elmaradottság
gazdasági válság
ideológiai erőszak
értelmiség, szabad sajtó elnyomása
szellemi hanyatlás
egész civilizációk megsemmisítése
egyházak módszeres kirablása
felbecsülhetetlen történelmi és esztétikai értékek elpusztítása

A kommunizmus áldozatai: 
1921-1922 éhínség a Szovjetunióban 5 millió halott
1932-1933 éhínség a Szovjetunióban 6 millió halott
1937-1938 nagy terror a Szovjetunióban 680-690 000 halott
1940 a Katyni mészárlás 4500 halott

A kommunizmus áldozatai: 
1946-1947 éhínség a Szovjetunióban 500 000 halott
1958-1962 a „nagy ugrás” évei Kínában 30-50 millió halott
1966-1971 kulturális forradalom Kínában 2-3 millió halott
1975-1979 vörös khmerek Kambodzsában 1-2 millió halott

A kommunizmus áldozatai: 
Ha összeadjuk a kommunista rendszer (szovjet, kínai, kelet-európai, észak-koreai, afganisztáni, kambodzsai és vietnámi) valamennyi áldozatainak számát, akik kitelepítések, kivégzések, kényszermunka és éhínség következtében haltak meg a végösszeg megközelíti a:
100 millió főt.

A kommunizmus Magyarországon: 

Élt: 1947-1989
Anyja neve: Magyar Kommunista Párt
Apja neve: a szovjet Vörös Hadsereg
Születésénél bábáskodtak:
Amerikai Egyesült Államok
Nagy-Britannia
Franciaország

Testvére: Tanácsköztársaság (1919) 

A magyar kommunisták célja: 
a munkás-paraszt hatalom biztosítása
egypárti diktatúra kiépítése
pártállami rendszer létrehozása
magántulajdon felszámolása
a magyar hagyományok, tradicionális erkölcsi értékek eltörlése
proletár internacionalizmus

A magyar kommunisták módszerei: 
intézményesített terror bevezetése
letartóztatások
bebörtönzések
kínzások
vallatások
koncepciós perek
internálások
kivégzések

A magyar kommunisták módszerei: 
állandó fenyegetettség, az ellenőrzöttség érzésének kiépítése
a társadalmi bizalmatlanság légköre a mindennapokban
egyéni és kollektív bűntudat kialakítása
a proletáruralom önkényének legitimitása az ÁVH-nak a törvények és a társadalom feletti mindenhatósága
irracionálissá váló terror – mindenki ellenséggé válhat, bárkire sor kerülhet

A magyar kommunizmus hóhérai: 
Rákosi Mátyás
Gerő Ernő
Farkas Mihály
Péter Gábor
Rajk László
Révai József
Kádár János
Kun Béla
Szamuely Tibor

A nép egyszerű „fiai”

A magyar kommunizmus eredménye: 
növekvő elmaradottság Nyugat-Európához képest
gazdasági válság
önkizsákmányolás
romló egészségügyi állapot
erkölcsi hanyatlás
politikából való teljes kiábrándulás
a mindenkire kötelező törvények iránti bizalom megszűnése

A magyar kommunizmus áldozatai: 
1945: szovjet fogságba került 189 608 fő
1946: szovjet munkaszolgálat, „málenkij robot” 600 000-650 000 fő, ebből meghalt 250 000-350 000 fő
1951: Budapestről kitelepítés 12 704 fő
1950-1953: Recskre internálás 1300 fő

A magyar kommunizmus áldozatai: 
1956-os forradalom következtében: 
2000 fő meghalt
20 000 fő megsebesült 
350 főt kivégeztek
22 000 főt bebörtönöztek
13 000 főt internáltak
200 000 fő elmenekült az országból

 

 

A Szovjetunióbeli kommunisták áldozatai: 61,911,000 lélek. Forrás: R. J. Rummel: Lethal Politics, Soviet Genocide and Mass Murder since 1917 (Halálos politizálás, szovjet népírtás és tömeggyilkosság 1917 óta), Transaction Publishers, 1990. www.hawaii.edu/powerkills/NOTE5.HTM

Népi Kína: 73,237,000 áldozat. Forrás: R. J. Rummel: China’s Bloody Century, Genocide and Mass Murder since 1900 (Kína véres évszázada, népírtás és tömeggyilkosság 1900 óta), Transaction Publishers, 1991. Továbbá Rummel korrekciója, 2005-ben. Forrás: www.hawaii.edu/powerkills/NOTE5.HTM

A továbbiak forrása: Chris Banescu: The Communist Holocaust, www.orthodoxytoday.or./blog/

A koreai kommunisták áldozatai: 3,163,000 lélek.
 
A kambodzsai kommunisták áldozatai: 2,627,000 lélek.
Az afganisztáni kommunisták áldozatai: 1,750,000 lélek.
A vietnámi kommunisták áldozatai: 1,670,000 lélek.
Az etióp kommunisták áldozatai: 1,343,610 lélek.
A jugoszláv kommunisták áldozatai: 1, 072,000 lélek.
A Mozambique-i kommunisták áldozatai: 700,000 lélek.
A román kommunisták áldozatai: 435,000 lélek.
A bolgár kommunisták áldozatai: 222,000 lélek.
Az angolai kommunisták áldozatai: 125,000 lélek.
További kilenc országban a kommunisták áldozatainak száma 100,000 vagy annál kevesebb.

A "Kommunizmus fekete könyvében", ez áll;
1949 - 1953: 8 427 000 áldozat,
1954 - 1958: 20-tól 40 millió áldozatig,
1959 - 1963: 10 729 000 áldozat,
1964 - 1975: 7 731 000 áldozat,
Az életrajzában, Jung Chan szerint, 50 millió áldozatról beszélhetünk.

Mao verhetetlen.