Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ügynök I

2013.04.16

 http://hvg.hu/itthon/20050411tartotisztek

 

 

A BM III/III főcsoportfőnökség sematikus vázlata 1963 után
(az alosztályokat illetően 1972-1989)

III/I. Hírszerző Csoportfőnökség

III/I-1. osztály: hírszerzés az USA és nemzetközi szervezetek ellen
III/I-2. osztály: külföldi elhárítás
III/I-3. osztály: hírszerzés az NSZK ellen
III/I-4. osztály: hírszerzés a Vatikán, Izrael, az egyházi emigráció ellen
III/I-5. osztály: tudományos-műszaki hírszerzés
III/I-6. osztály: tájékoztatás, értékelés, elemzés
III/I-7. osztály: hírszerzés és bomlasztás az emigráns szervezetekben
III/I-8. osztály: illegális rezidentúrák és hírszerzők foglalkoztatása
III/I-9. osztály: dokumentációk és okmányok készítése
III/I-10. osztály: személyi ügyek, kiképzés, módszertan
III/I-11. osztály: hírszerzés harmadik országokban és hazai bázison
III/I-12. osztály: összeköttetési, nyilvántartási, pénzügyi, stb. feladatok
III/I-13. osztály: rejtjelfejtés, rejtjelezés, Országos Rejtjelközpont

III/I-X önálló Osztály: operatív összeköttetés szervezése
III/I-Y önálló Osztály: külképviseletek, hírszerző rezidentúrák biztonságtechnikai védelme


III/II. Kémelhárító Csoportfőnökség

III/II-1. osztály: elhárítás az USA és egyes latin-amerikai országok hírszerzésével szemben
III/II-2. osztály: elhárítás az NSZK és Ausztria hírszerzésével szemben
III/II-3. osztály: elhárítás a többi európai NATO-ország és semleges államok hírszerzésével szemben
III/II-4. osztály: elhárítás a közel- és távol-keleti országok hírszerzésével szemben, magyarországi ösztöndíjasok között
III/II-5. osztály: határon túli operatív intézkedések
III/II-6. osztály: hadiipar, közlekedés, hírközlés, hatóságok és minisztériumok preventív védelme
III/II-7. osztály: elhárítás a nemzetközi együttműködés területeken
III/II-8. osztály: elhárítás az idegenforgalom területén és az amnesztiával hazatértek között
III/II-9. osztály: elemzés, értékelés, tájékoztatás
III/II-10. osztály: nemzetközi együttműködés, elhárítás harmadik országban
III/II-11. osztály: hírösszeköttetés, operatív nyilvántartás, ellátmány


III/III. Belső Reakció (és Szabotázselhárító) Csoportfőnökség

III/III-1. osztály: elhárítás az egyházakban, szektákban, volt szerzetesek között, emigráns szervezetekben (a III/I. Csoportfőnökséggel együtt)
III/III-1-a elhárítás a római katolikus egyházzal szemben
III/III-1-b elhárítás a római katolikus egyház vezetésével és intézményeivel szemben
III/III-1-c elhárítás a protestáns és egyéb vallási mozgalmakkal szemben

III/III-2. osztály: elhárítás az ifjúság körében (egyetemek, főiskolák, ifjúsági klubok, galerik, stb.)
III/III-2-a elhárítás felsőfokú intézményekben
III/III-2-b ifjúságellenes reakciós erők elhárítása

III/III-3. osztály: a társadalomra veszélyesnek tekintett személyek tevékenységét ellenőrző Osztály
III/III-3-a „F” (Figyelő) dossziés személyek, volt politikai foglyok ellenőrzése
III/III-3-b írásos elkövetők, röpcédulázók, falfirkálók, stb. ellenőrzése

III/III-4. osztály: Ellenséges ellenzék fő erőit elhárító Osztály
III/III-4-a radikális ellenzékiekkel szembeni eljárások
III/III-4-b szektásnak tekintett párttagok, trockisták és álbaloldaliak megfigyelése és ellenőrzése
III/III-4-c elhárítás a „nemzeti” ellenzékkel szemben

III/III-5. osztály: kulturális terület védelme
III/III-5-a Elhárítás a Magyar Rádió és Televízió, az MTI, a MUOSZ és az Írószövetség területén
III/III-5-b Elhárítás a képzőművészet, zene, múzeumok, színházak, cirkuszok, Magyar Tudományos Akadémia, film, egyetemek, főiskolák, homoszexuálisok, Bős-Nagymarosi vízlépcső ellen tüntetők ellen.

III/III-6. osztály: ellenséges propagandaanyagok készítésének és terjesztésének elhárítása

III/III-7. osztály: Jelentőszolgálat, belső elhárítás, adattár, nyilvántartás vezetése

III/III-A önálló alosztály, a Párt és a Kormány vezetőinek operatív védelme
III/III-B önálló alosztály, elemzés, értékelés, tájékoztatás


III/IV. Katonai Elhárító Csoportfőnökség

III/IV-1. osztály: elhárítás a Magyar Néphadsereg (MN) Vezérkara központi szervei és alárendelt alakulatai, valamint a minisztériumok katonai vonatkozású területein
III/IV-2. osztály: elhárítás a Honvédelmi Minisztérium központi szerveinek, fegyvernemi főnökségeinek és az ezeknek alárendelt intézmények és csapatok területein
III/IV-3. osztály: elhárítás az 5. hadsereg területén
III/IV-4. osztály: elhárítás a légvédelem területén
III/IV-5. osztály: elhárítás a 3. hadtest területén
III/IV-6. osztály: elhárítás a hátországi parancsnokságok területén
III/IV-7. osztály: elhárítás a Határőrség területén

III/IV. – Önálló koordinációs alosztály, szökött katonák és polgári alkalmazottak körözése, központi ellenőrzések tervezése és végrehajtása
III/IV. – Értékelő, elemző, adatfeldolgozó és propagandaosztály
III/IV. – Önálló hadszíntérelőkészítő alosztály – hírszerzés a Magyar Néphadsereg várható alkalmazási területein (Olaszország, Ausztria)
III/IV. – Önálló szervezési, mozgósítási és híradó alosztály


III/V. Operatív Technikai Csoportfőnökség

III/V-1. osztály, „K” ellenőrzés
III/V-2. osztály, vegyészet, nyomdatechnika, okmánykészítés
III/V-3. osztály, operatív-technikai eszközök karbantartása és üzemeltetése
III/V. önálló értékelő, ellenőrző, írásszakértői és gazdasági alosztályok


III/1. Vizsgálati Osztály

III/1-A alosztály: kémelhárítási ügyek
III/1-B alosztály: belső reakció elhárítása
III/1-C alosztály: katonai ügyek
III/1-D alosztály: értékelés, elemzés, nyilvántartás
III/1-E alosztály: jogi véleményadás, állásfoglalás
III/1-F alosztály: börtönelhárítás, fogdaügynöki hálózat működtetése
III/1-G alosztály: őrszolgálat


III/2. Operatív Figyelő és Környezettanulmányozó Osztály (10 alosztállyal)
III/3. „K” ellenőrzési osztály (postai küldemények, 6 alosztállyal)
III/4. „X” Tájékoztató, Értékelő, Nemzetközi Kapcsolatok Osztály (lehallgatások, 5 alosztállyal)
III/5. Rádió-elhárítási osztály (5 alosztállyal)
III/6. Személyzeti Osztály
(itt működött az ún. Kutató Csoport az állambiztonsági állomány utánpótlásának megszervezésére)

Forrás: Cseh Gergő Bendegúz: A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata, 1945–1990. Trezor 1. Történeti Hivatal, Bp., 1999. 73–90.

http://hvg.hu/ugynok/20050304hivatasoslista

BM III/III. [belső reakció elhárító] Csoportfőnökség

Dr. Horváth József vezérőrnagy, csoportfőnök
Kovács János százados
Eshvégh Miklós alezredes
Dr. Földvári László alezredes
Berecz Károly pártbizottsági titkár

BM III/III. Csoportfőnökség Titkárság

Dr. Szabó Éva főhadnagy
Bodnár Béla százados
Nákic Gyuláné hadnagy
Molnár Andrásné hadnagy
Zima Péter nyug. alezredes
Dr. Békési András nyug. alezredes
Dr. Balázs Tibor nyug. alezredes
Lunczer Ferenc nyug. alezredes

BM III/III-A Önálló Alosztály [a párt és a kormány vezetőinek operatív biztosítása]

Solti László alezredes
Tórth Kálmán százados
Kocsis András százados
Varga István százados
Bodnár Géza főhadnagy
Kovács Lajos főhadnagy
Pár Antal főhadnagy
Nagy Lajos hadnagy
Unatényi József százados
Lázár Rezső hadnagy
Zsömle Vince főhadnagy
Fehér László hadnagy
Pék József százados
Zámbó Árpád százados
Endre Dezső hadnagy
Szemenyei Pál főhadnagy
Bódi Sándor hadnagy

BM III/III-1. Egyházi Reakciót Elhárító Osztály [korábban: Az egyházak vonalán tevékenykedő ellenséges elemek elhárításáért felelős osztály]

Tóth Ferenc alezredes
Siklói Györgyné őrnagy
Kovács Endréné főhadnagy

BM III/III-1-a. Alosztály [a római katolikus egyházzal szembeni elhárítás]

Erős Lajos őrnagy
Kuburczik István őrnagy
Budai Miklós százados
Császár László százados
Bálint Balázs főhadnagy
Péter-Bartha Gábor hadnagy
Salamon Tibor őrnagy
Sipos Zoltán hadnagy
Évinger István őrnagy
Dr. Varga István százados
Szabó János főhadnagy
Keresztes Mihály százados
Krám István százados

BM III/III-1-b. Alosztály [a római katolikus egyházi vezetéssel és intézményekkel szembeni elhárítás]

Ács Péter alezredes
Horváth Attila alezredes
Bana Géza őrnagy
Haibach Ádám százados
Takács Gábor százados
Bagó Ottó hadnagy

BM III/III-1-c. Alosztály [a protestáns és más egyházakkal szembeni elhárítás]

Reményi Géza őrnagy
Varga Lajos őrnagy
Móricz János alezredes
Horváth István hadnagy
Sugár Sándor őrnagy
Szolnoki József százados
Bándi Ferenc alezredes
Szekeres Ferenc főhadnagy
Király István százados
Sebestyén Gábor hadnagy
Bácskai Mihály százados
Horváth Gyula százados
Nagy István százados
Vágó János főhadnagy
Boros László főhadnagy

Hivatásos lista 2. »

BM III/III-2. Ifjúságvédelmi Osztály [korábban: az ifjúság körében tevékenykedő ellenséges elemek elhárításáért felelős osztály]

Tímár Zoltán alezredes
Temesi Gáborné főtörzsőrmester
Szekeres Péter százados

BM III/III-2-a. Alosztály [a felsőfokú oktatási intézményekkel szembeni elhárítás]

Ksenicz Tibor őrnagy
Körmendi Ernő őrnagy
Kazinczy Gusztáv százados
Mátrai György százados
Nagy László alhadnagy II.
Horváth György százados
Terényi György százados
Bálint Ferenc százados
Dr. Kaizinger Zoltán hadnagy
Tóth Mihály hadnagy
Molnár Ferenc hadnagy 
Tóth Sándor százados
Branstetter Gyula százados
Samu Mihály hadnagy
Karmos Gábor hadnagy

BM III/III-2-b. Alosztály [az ifjúságellenes reakciós erők elhárítása]

Herbán Tibor őrnagy
Bodorics István főhadnagy
Szíjártó György főhadnagy
Szabó Károly főhadnagy
Göncz Ernő őrnagy
Horváth Tibor főhadnagy II.
Kovács László hadnagy I.
Dominek Ferenc őrnagy
Makai Ferenc alezredes
Blaskó Imre főhadnagy
Tatai József főhadnagy
Törzsök István százados

BM III/III-3. Ellenséges személyeket elhárító, rendkívüli eseményeket felderítő Osztály [korábban: A társadalomra veszélyes, ellenséges, azaz "F"-dossziés személyek ellenőrzésének szervezéséért; a jelenleg is aktív, volt politikai elítéltek, valamint az írásbeli izgatást elkövetők elhárításáért felelős osztály]

Hanusz Gyula ezredes
Csizmadia Antalné hadnagy

BM III/III-3-a. Alosztály [az "F" (azaz figyelő)-dossziés személyekkel és politikai elítéltekkel szembeni elhárítás]

Dr. Kovács János őrnagy
Kérdő István alezredes
Pálinkás Pál főhadnagy
Farkas Antal százados
Gertner András százados
Kovács Ferenc alezredes
Plézer Viktor főhadnagy
Domján Lajos százados
Bencs László főhadnagy
Kalauz Lajos hadnagy

BM III/III-3-b. Alosztály [írásos elkövetők felderítése]

Sóty Tibor őrnagy
Papp Gábor őrnagy
Ács Tibor hadnagy
Tokaji Lajos százados
Bíró György őrnagy
Csapó Károly százados
Holló Aladár főhadnagy 
Kovács Lajos hadnagy
Gadányi Iván őrnagy
Zsikó Imre főhadnagy

BM III/III-4. Ellenséges ellenzék fő erőit elhárító Osztály [korábban: a kulturális területeken tevékenykedő ellenséges személyek elhárításáért felelős osztály]

Forgács Lajos őrnagy 
Nagy János százados
Oláh Éva hadnagy 

BM III/III-4-a. Alosztály [radikális ellenzék elhárítása]

Nagy István alezredes
Szenes Gézáné százados
Varsányi István főhadnagy
Tamás Zoltán hadnagy
Tóth Endre százados
Kertész László százados
Fazekas István százados
Boros Pál főhadnagy
Kredits László főhadnagy
Béndek János főhadnagy
Troll György hadnagy

BM III/III-4-b. Alosztály ["szektásnak" minősített, egykori és aktív párttagok, trockisták, álbaloldaliak elhárítása]

Peredi György százados 
Vellai Tibor őrnagy
Pénzes Pál őrnagy
Nagy László hadnagy I.
Markotán Gyula főhadnagy
Horváth József alhadnagy
Kovács István hadnagy
Nagy István százados
Urbán Tibor főhadnagy

BM III/III-4-c. Alosztály [a nemzeti/népi ellenzék elhárítása - ide tartoztak a nemzetiségek is]

Kékesdi L. Gyula százados
Jámbor Imre százados
Veres László százados
Pásztor Béla hadnagy
Gábor László őrnagy
Augusztini Tamás főhadnagy
Szabó Pál hadnagy
Csüllög Sándor százados
Kristál Ervin hadnagy
Rácz László alhadnagy

BM III/III-5. Kulturális terület védelmével foglalkozó osztály

Szelőczei István őrnagy
Szelezsán Olga hadnagy

BM III/III-5-a. Alosztály [kiemelt objektumok védelme]

Kazai Zoltán őrnagy
Majda Péter százados
Lád Károly főhadnagy
Barna János őrnagy
Böszörményi György százados
Harmados György főhadnagy
Varga György őrnagy
Gáspár Gellért százados
Szekulesz István főhadnagy
Schukkert András alhadnagy
Kovács László hadnagy II.

BM III/III-5-b. Alosztály [a kulturális vonalak védelme]

Dr. Izsó Attila százados
Kassai József alezredes
Végvári József őrnagy
Érsek József százados
Nagy Csaba főhadnagy
Borsos Gábor százados
György János hadnagy
Kovács Károly hadnagy
Czéh Károly alezredes
Bíró Sándor alezredes
Magyar Péter százados
Török Zoltán hadnagy

BM III/III-6. Ellenséges propagandaanyag készítését és terjesztését elhárító osztály

Jávor Miklós alezredes
Szabó Zoltán főhadnagy

BM III/III-6-a. Alosztály [akciók végrehajtása]

Udvardi Ernő őrnagy 
Bocsor István főhadnagy
Molnár József hadnagy
Bogdán László hadnagy
Hajnal Zoltán őrnagy
Falvi István főhadnagy
Csillag József hadnagy
Bajnai Gyula hadnagy
Solymosi István hadnagy
Rovó József hadnagy

BM III/III-6-b. Alosztály [akciók végrehajtása]

Szabó Balázs őrnagy
Horváth Tibor őrnagy
Lőrincz Árpád hadnagy
Lakatos István alhadnagy
Hajós Sándor százados
Lantos László százados
Szabó József hadnagy
Berényi Mátyás százados
Kummer György hadnagy
Korpás Lajos hadnagy

BM III/III-7. Jelentő szolgálatért, belső elhárítási adattárért felelős osztály

Mészáros Béláné alezredes
Földi Géza alezredes
Csallóközi Csaba százados
Pálfalvi György főhadnagy
László Gábor őrnagy
Koltai László százados

 

Megyei rendőr-főkapitányságok III/III. osztályainak vezetői

Baranya: Dolmány László alezredes
Bács-Kiskun: Balogh Bertalan őrnagy
Békés: Szloszjár György őrnagy
Borsod: Butykai János alezredes
Csongrád: Balogh Viktor százados
Fejér: Gellér József őrnagy
Győr-Sopron: Lakatos Imre alezredes
Hajdú-Bihar: Jenei Sándor alezredes
Heves: Bányai Gábor őrnagy
Komárom: Nagy Lajos százados
Nógrád: Karczagi Tamás őrnagy
Pest: dr. Molnár László alezredes
Somogy: dr. Balogh György százados
Szabolcs-Szatmár: Kerecsény László százados
Szolnok: Jankovics Pál őrnagy
Tolna: Gál István őrnagy
Vas: Baráth Ernő százados
Veszprém: Molnár István alezredes
Zala: Varga János százados

http://www.osservatorioletterario.net/avh-avo-promunkatarsak.pdf