Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ügynök III 1

2013.04.16

 F. Papp Béla őrnagy          cionista ügyek 1973

Fábián Józsefné dr., alezredes     

Falticaka Pál százados       

Falusi István hadnagy        

Falvi István főhadnagy      1989-ben főhadnagy és a III/III-6-a alosztály beosztottja

Farkas Antal százados      1981 III/III-3-a beosztott tisztje, Krassó György elleni operatív terv javaslattevője 1984-ben, 1989-ben százados és a III/III-3-a alosztály beosztottja

Farkas Ervinné törzsőrmester      1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja

Farkas Ferenc őrnagy         

Farkas Gyuláné főtörzsőrmester  1989-ben a III/III csoportfőnökség beosztottja

Farkas Gyuláné százados             

Farkas Imre százados         

Farkas József százados     

Farkas Sándor százados    

Farkas Szilárd százados    

Fazekas Ferenc főhadnagy          

Fazekas László százados  

Fazekas István százados  1989-ben százados és a III/III-3-b alosztály beosztottja

Fehér Géza főhadnagy      

Fehér Gyula dr., alezredes            

Fehér István alezredes      1989-ben a III/III-3-b alosztály vezetője alezredesi rangban

Fehér László hadnagy       1989-ben főhadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja

Fejes István százados         

Fenesi Lajos alezredes      1981-ben Somogy megyei III/II. kirendeltségen főhadnagy, "Krakus" tartótisztje

Fenyvesi István főhadnagy           

Fenyvesi Mihály ezredes   

Ferenc József hadnagy     1957-ben a szegedi III/III kirendeltség tagja, papok ellen jár el.

Ferenc Lajos százados       

Ferencz Laj os százados    

Ferenczi Béla őrnagy          

Ferenesik József ezredes  

Ferkó András hadnagy       

Filó Imre százados    

Finszter Géza, dr.     1968 és 1984 között a BM (állambiztonsági) Vizsgálati Osztályának (III/1.) beosztottja volt, azt követően nem dolgozott az állambiztonság területén, 1990-ben tagja volt az ún. Diczig-bizottságnak, amely feltárta a III/III. törvénysértő működését, 1993 és 1997 között a Rendőrtiszti Főiskola főigazgató-helyettese volt, 1996 óta vezeti a Rendészeti Kutatóintézetet. A rendőrségi reform élharcosa.

Fodor Árturné őrnagy          

Fodor Miklós őrnagy            

Fogarasi Ferenc százados           III/III-1-b alosztályon százados és "Rónai" tartótisztje 1966-ban, "Bihari" és "Anita" tartótisztje 1980-ban

Forgács Lajos alezredes     

Forgács Lajos őrnagy         1982-ben III/III-4-c osztályvezető helyettese, eljár a "Subások" fn. ügyben, 1984-ben III/III-4.osztályvezetője, Krassó elleni eljárásról jelentést kapott, 1988-ban a demokratikus ellenzék (Demszky, Gadó, Katalizátor Iroda, stb.) zaklatásával foglalkozott, "Mészáros Tibor tartótisztje 1981-ben a szabadegyetem és szamizdat-ügyekben, 1989-ben őrnagy és a III/III-4 osztály vezetője

Forgács László főhadnagy            

Földes György százados    

Földesi Jenő altábornagy, miniszterhelyettes (1983)   

Földesi Jenő ezredes          

Földi Géza alezredes         1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja

Földi László százados        

Földvári László dr., ezredes          (1944–2002) magyar-történelem szakos hallgatóként került az államvédelem látókörébe, és ügynöknek akarták beszervezni. Egy ügynöki jelentés 1965. ápr. 15-én még őt is Bálint Sándor környezetéhez tartozónak minősítette. Oklevelének megszerzése után a rendőrség szolgálatába állott. 1979-ben százados és a szegedi III/II. kirendeltség osztályvezetője. 1989-ben a III/III. csoportfőnökség beosztottja, mint alezredes. Ezredesként ment nyugállományba, "Debreceni", azaz Kováts Zoltán, "Diós" azaz Polner Zoltán tartótisztje Szegeden.

Frigyes János százados     

Fülöp József őrnagy          1964-ben őrnagy a III/III-1-a alosztályon és Vitányi György azaz "Vadász" tartója

Füzi Gáspár őrnagy  

Gaál Dezső alezredes        Esterházy Mátyás "Csanádi" tartótisztje

Gaál Ferenc főhadnagy (1961)     

Gábor Ernő főhadnagy       

Gábor László őrnagy          1989-ben őrnagy és a III/III-4-c alosztály beosztottja

Gadányi István őrnagy       1989-ben őrnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja

Gajdos András főhadnagy             

Gál Ferenc százados         "Juhász" és "Borisz" tartótisztje, 1958-ban alezredes, III/III-4 o.v.

Gál István őrnagy     1986-ban a Zala megyei III/III kirendeltségen "Havasi" fn. tmb. tartótisztje

Gál Miklós főhadnagy         

Galambos József dr., vezérőrnagy           

Galambos József ezredes  

Galambos László őrnagy    

Gáli István őrnagy     

Garai András százados      

Garzó Ferenc főhadnagy  1957-ben a szegedi III/III kireldeltségen "Rózsa" tartótisztje, papok elleni ügyekben jár el

Gáspár Gellért százados   1989-ben százados és a III/III-5-a alosztály beosztottja

Gáspár Gyula alezredes     

Gazda István százados      1961-ben a szegedi III/III kirendeltségen dolgozik, részt vesz Kovács Imre lakásának átkutatásában

Gelencsér József vezérőrnagy    1989-ben a Zala megyei RFK vezetője, korábban a főkapitány állambiztonsági helyettese

Gellér József őrnagy           

Gera Gyula alezredes         

Geréb Sándor őrnagy        1964-ben százados a III/III-1-a osztályon és Timkó Imre, azaz "Kiss János", valamint Brezanóczi Pál, azaz "Kékes" tartótisztje, 1966 őrnagy, és a III/III-2 osztályvezető, 1978-ban alez. és a III/III csop.f. helyettes

Gergely Attila százados      

Gerő Tamás őrnagy 1958 őrnagy, Péntek-ügy, II/8-b alosztályvezető

Gertner András százados  1981 Krassó György zaklatása, "Vitéz" (Virág János) és B-161 tartótisztje, 1989-ben százados és a III/III-3-a alosztály beosztottja

Gervai Tibor őrnagy  

Gidáli Gábor dr., alezredes            

Göncz Ernő őrnagy  1989-ben őrnagy és a III/III-2-b alosztály beosztottja

Göndör Miklós százados   1972-ben százados a III/III-3-c alosztályon, eljárt az 1972. évi március 15-i tüntetés résztvevőivel szemben

Gressa István százados      

Gruber Lajos alezredes       

Gyarmati Pál dr., főhadnagy          

Gyimesi Lajos őrnagy          

Gyöngyösi Nándorné hadnagy    

György János hadnagy     1989-ben hadnagy és a III/III-5-b osztály beosztottja

Gyulavári Sándor alezredes         III/II-10.b.osztály, Ábrahám Dezsővel foglalkozott

Gyuris András őrnagy         

Háder Károly őrnagy           

 

Haibach Ádám százados  1989-ben százados és a III/III-1-b alosztály beosztottja

Hajdú Pál ezredes   

Hajnal Jánosné I.o.ti.         1989-ben a III/III-4 osztály beosztottja

Hajnal Zoltán őrnagy         1989-ben őrnagy és a III/III-6-a alosztály beosztottja

Hajós Sándor százados     1989-ben a III/III-6-b alosztály beosztottja

Halek Jenő százados          

Hamar Albertné III.o. fti (1989)      1989-ben a III/III-5-b alosztály beosztottja

Halustyik Mihály őrnagy     

Hanusz Gyula ezredes      1981 Krassó György elleni eljárás, 1989-ben ezredes és a III/III-3 osztály vezetője

Haragos György főhadnagy          

Harangozó Szilveszter altábornagy        1952-ben százados és az ÁVH titkárságának vezetője, 1965-ben alezredes, 1974-ben vezérőrnagy és a III/III. csoportfőnökség vezetőjének helyettese

Hargitai József százados  1957-ben a szegedi III/III kireldeltségen "Debreceni Gyula" tartótisztje, papok elleni ügyekben jár el

Harmados György főhadnagy      1989-ben főhadnagy és a III/III-5-a alosztály beosztottja

Harmati Imre alezredes       

Hárs Ferenc százados       1963-ban őrnagy III/III-1-c

Harsányt Jenő alezredes   

Havas Imre százados          

Havasi István százados      

Havasi János százados      

Havasi László vezérőrnagy           

Havlicsek József dr. százados     1981-ben Krassó György elleni eljárás

Hazai Jenő ezredes           Budapest (1921- ), géplakatos, illegális kommunista, fegyveres ellenálló, honvéd vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes, rendőrezredes, gyárigazgató.1956. november és 1957. március között a Szovjetunióban átképzésen tartózkodott, áprilistól 1962. augusztus 1-ig a BM II/2. osztályának vezetője.

Hegedűs János százados  

Hegedűs Kálmán alezredes          

Hegedüs Mihály főhadnagy (1958)        1958-ban a II/5-a alosztály beosztottja, részt vett a Péntek István és társai elleni koncepciós nyomozásban

Helebrand László százados         1960-ban "Kerekes" tartótisztje Szegeden a III/III kirendeltségnél, a "Loyolások" ügyben papok ellen jár el

Henczi Sándor tóhadnagy             

Herbán Tibor őrnagy          1989-ben őrnagy és a III/III-2-b alosztály beosztottja

Herczeg János főhadnagy            

Hermann István őrnagy      

Hermann Jnosné II.o.fti.    1989-ben a III/III-A alosztály beosztottja

Hermann Miklósné II. oti.   1989-ben a III/III-6 osztály beosztottja

Hevesi István dr., őrnagy    

Hevesi Károly főhadnagy  1968-ban "Deák" tartótisztje, egyházi elhárítás

Hidegkuti Károly őrnagy     

Hliva István hadnagy          

Hoffmann János őrnagy    

Holczmann Gusztáv százados     

Holló Aladár főhadnagy    1989-ben főhadnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja

Hollós Ervin alezredes       (1923- ) szűcssegéd, pártfunkcionárius, alezredes. 1938-tól az SZDP ifjúsági csoportjának titkára, 1939-től az Országos Ifjúsági Bizottság tagja. 1942-1944 között illegális kommunista tevékenysége miatt kapott büntetését töltötte. 1945-ben a MADISZ budapesti titkára lett, 1949-ig az MKP majd MDP ifjúsági titkárságán dolgozott, 1950-1952 pártiskolát végzett, 1952-1956 a DISZ központi vezetőségének titkára. 1956-1962 a BM állományában teljesített szolgálatot, először a Gyorskocsi utcai vizsgálati osztályon, majd a Nagy Imre-per előkészítésén. 1957 áprilisától a II/5 osztály (belső reakció elhárítás) helyettes vezetője, 1961-től a III/III osztály vezetője. 1962 augusztusában leszerelték és a Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Osztályának helyettes vezetőjévé nevezték ki. Másodállásban a Műszaki Egyetemen a tudományos szocializmus nevű "tantárgyat" oktatta. Feleségével, Lajtai Verával több könyvet jelentetett meg az 1956-os "ellenforradalomról".

Hora Gyula főhadnagy       

Horváth Attila alezredes    1989-ben a III/III-1-b alosztály beosztottja

Horváth Béla százados      1963-ban a Győr-Sopron megyei RFK III/III-1 alosztályán dolgozott mint "Lakatos" fn. ügynök tartótisztje

Horváth Ferenc főhadnagy           

Horváth György százados 1989-ben százados és a III/III-2-a alosztály beosztottja

Horváth Gyula ezredes       

Horváth Gyula százados   1989-ben százados és a III/III-1-c alosztály beosztottja

Horváth István dr., alezredes         

Horváth István hadnagy    1989-ben hadnagy és a III/III-1-c alosztály beosztottja

Horváth János főhadnagy             

Horváth József alhadnagy            1989-ben alhadnagy és a III/III-4-b alosztály beosztottja

Horváth József dr., vezérőrnagy  1973-ban alezredes és a III/III-4. osztály vezetője, a Galántai György elleni eljárásokról jelentéseket kap és utasításokat ad, 1989-ben III/III csoportfőnök

Horváth Lajos őrnagy          

Horváth Sándor hadnagy   

Horváth Tibor főhadnagy  1973-tól III/III-4-b.o. beosztottja, a Galántai György elleni eljárások egyik vezetője, "Baka", "Kalocsai", "Pécsi Zoltán", azaz Habermann M. Gusztáv, és "Szerkesztő" fedőnevű ügynökök tartótisztje, 1989-ben őrnagy a III/III-6-b alosztályon

Horváth Tibor II. főhadnagy          1989-ben főhadnagy és a III/III-2-b alosztály beosztottja

Horváth Tibor őrnagy          

Hugyák István dr. főhadnagy       1989-ben a Csongrád megyei III/III kirendeltség beosztottja

Huszár Istvánné zászlós   1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja

Huszti Sándor hadnagy     

Igaz Andor ezredes  

Iglói Pál százados    

Ilcsik Sándor ezredes         1961-1966 ELTE ÁJTK, 1975-1978 politikai főiskola, 1978-1981 ZMKA, 1980-1986 Pest megyei főkapitány, 1986-1990 a belügyminiszter helyettese, 2003-ban Bácskai János, a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ vezetőjének védője, ügyvéd, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták szervezetének tagja.

Ilia József alezredes           1962-ben a szegedi III/III kirendeltésg tisztje mint százados, Katona Nándornál házkutatást vezet

Illés Sándor őrnagy             

Imre András ezredes           

Itajki András hadnagy         

Itehány Pál hadnagy           

Ivánfi János főhadnagy     1963-ban "Bácskai", azaz Jancsucskó Gábor tartótisztje

Izsó Attila dr., százados     1981-ben a III/III-4-a osztályon hadnagy és a hétfői szabadegyetemmel kapcsolatos eljárások egyik résztvevője. 1989-ben százados a III/III-5-b alosztályon

Jáhni László alezredes       

Jámbor Árpád alezredes     

Jámbor Gábor hadnagy     1973-ben III/III-B munkatársa, "Zuglói" jelölt tartója, Galántai elleni eljárás

Jámbor Imre százados       "Sziklai Barna" tartótisztje, Rajk László elleni vizsgálat 1983-ban, 1989-ben a III/III-4-c alosztály beosztottja

Jámbor József őrnagy         

Jambrik István főhadnagy  

Jancsó István alezredes     

Jankovics Pál őrnagy          

Jászberényi Zoltán főhadnagy    1962-ben "Csorvási Pál" tartótisztje, egyházi elhárítás

Jávor Miklós alezredes      1973-ban őrnagy és a III/III-4-b alosztály vezetője, a Galántai György elleni eljárásban vett részt, 1988-ban a demokratikus ellenzék (Demszky, Gadó, Katalizátor Iroda, stb.) zaklatásával foglalkozott. "Gál Béla" tartótisztje. 1989-ben alezredes és a III/III-6 osztály vezetője

Jenei Sándor alezredes     

Jenovai Lajos alezredes     

Jójárt István dr. százados  1970-ben a szegedi III/III kirendeltség beosztotja, eljárt a szabadkőművesekkel szemben, "Segítő" társadalmi kapcsolat tartója.

Jozefik Béla főhadnagy      

Józsa Ferenc főhadnagy   

Juhász István főhadnagy   

Juhász László százados    

Juhász Pál főhadnagy       

Juhász Sándor százados   

Juhász Zoltán főhadnagy  

Julinszky Rezső őrnagy    1968-ban a III/III-3-a alosztályvezető helyettese

K. Kovács Lajos százados  

Kádár János főhadnagy     

Kaizinger Zoltán dr., hadnagy      1989-ben hadnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja

Kajdi János hadnagy          

Kalauz Lajos hadnagy       1989-ben hadnagy és a III/III-3-a alosztály beosztottja

Kalcsó Istvánné II.osztályú segédtiszt     

Kállai Béla őrnagy  1965-ben BRFK III/A Esterházy Mátyás "Csanádi" tartótisztje

Kállai Lilli százados            1913-ban született, anyja Rózsa Rózsa. 1927-től tagja a kommunista ifjúsági mozgalomnak. 1930-tól Moszkvában tanult. 1947-ben tért vissza Magyarországra. 1956. október végén fegyveres harcra jelentkezett a MÖHOSZ székházban, október 29-től összekötő a szovjet csapatok mellett. November 4. után karhatalmista, később a III/III csoportfőnökségen kisgazda vonalon foglakoztatták, pl. Antall József ügyében. 1957-ben Vörös Csillag Érdemrendet kapott.

Kállai Róbertné alezredes  

Kántor Lajos főhadnagy     

Kapinya József százados  

Kapitány István őrnagy.      

Karasz Lajos vezérőrnagy 1978-ban a belügyminiszter állambiztonsági helyettese

Karaszi Márton őrnagy        

Karczagi Tamás őrnagy      

Kardos László főhadnagy  

Karmos Gábor hadnagy    1989-ben hadnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja

Kárpáti István főhadnagy   

Kása Tibor százados           

Kassai József alezredes    1989-ben alezredes és a III/III-5-b alosztály vezetője

Kassai László főhadnagy  1972-ben BRFK, március 15-tel kapcsolatos megtorló intézkedések, 1969 őrnagy, Szirmay Tamás és tsa. elleni nyomozás

Katona Barna főhadnagy   

Katona László alezredes   1973-ban III/II-4. osztály vezetője, cionista ügyek

Kazai Zoltán alezredes      1973-ban hadnagy,"Pesti", azaz Bódy Gábor tartótisztje, Galántai elleni eljárások, 1989-ben őrnagy a III/III-5-a alosztály vezetője

Kazinczy Gusztáv százados         Morvay Péter tartótisztje, 1989-ben a III/III-2-a alosztály beosztottja századosi rangban, a rendszerváltás után az ifjúságvédelmi alosztályon dogozott alezredesi rangban.

Kecskés Gyuláné II.o. fti.   1989-ben a III/III-5 osztály beosztottja

Kecskés Imre százados      

Kékesdi L. Gyula százados          eredetileg a III/III-4-c alosztályon (népi ellenzék elhárítása) dolgozott, 1989-ben itt százados, az év végén őrnagy és osztályvezető, a Napi Operatív Információs Jelentések kiadója, 1998 után a Fidesz-kormány kinevezte az NBH állományába. A Magyar Nemzet információi szerint jelenleg a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetbiztonsági Irodájának (NI) főosztályvezető-helyetteseként dolgozik.

Kelemen József százados             

Kelemen Miklós dr., vezérőrnagy            1978-ban Csongrád megyei főkapitány, az Ilia Mihály és társai elleni akciók egyik felelőse

Kérdő István alezredes      1981-ben őrnagy, III/III-3-a alosztály beo.ti.; "Festő" tartótisztje, 1989-ben alezredes ugyanott

Kerecseny László őrnagy   

Kerék József főhadnagy    

Kerekes Pál alezredes        

Keresztes Mihály százados          1989-ben százados és a III/III-1-a alosztály beosztottja

Kereszturi György főhadnagy       

Kerezsi Sándor százados  

Kertész László százados   1989-ben százados és a III/III-3-b alosztály beosztottja

Keszthelyi József százados          

Kicska Imre főhadnagy       

Kincses György főhadnagy           

Kira József főhadnagy        

Király István százados       1989-ben százados és a III/III-1-c alosztály beosztottja

Kis Józsefné főhadnagy   III/I.o. Ábrahám Dezsővel foglalkozott

Kiss Ferenc százados         

Kiss Gyula főhadnagy        

Kiss István százados          1989-ben alezredes és a III/3 osztály vezetője (levélcenzúra)

Kiss Istvánné III.o. fti.         1989-ben a III/III-1-a alosztály beosztottja

Kiss József őrnagy 1968-ban alezredes és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei III/III-1. alosztály vezetője

Kiss Oszkár őrnagy 1964-ben összekötő a római követségen

Kiss Pál őrnagy 1968-ban őrnagy és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei III/III kirendeltség 1. alosztályának beosztotja

Kiss Sándor főhadnagy      

Kiss Zoltán főhadnagy      1973-ban a Somogy megyei III/III kirendeltség beosztottja

Kistamás Benő főhadnagy            

Kisstoldi Ferenc főhadnagy          

Knéz András alezredes      

Kócsag József főhadnagy             

Kocsis András százados   1989-ben a III/III-A alosztály beosztottja

Kocsis István főhadnagy    

Kohut Gyula főhadnagy     

Kolok Péter ezredes            

Kolozsi Imre százados        

Koltai László százados      1989-ben százados és a III/III-7 osztály beosztottja

Komornik Vilmos alezredes          1963-ban III/III-1-c csop.f., később III/I Csop.f. munkatársa

Komornyik Zoltán őrnagy   

Koncz András dr., alezredes         

Konfai Jenő hadnagy         

Kopetty Lajos főhadnagy    

Korom Mihály dr., alezredes         1927-ben született, napszámos, libapásztor, rendőrtiszt, pártfunkcionárius. Apját nem ismerte, anyja mezőgazdasági cseléd. 1945-től rendőrnyomozó, 1954-től a KB függetlenített titkára, 1958 decemberétől az MSZMP KB funkcionáriusa, majd a BM vizsgálati osztályának vezetője, 1960 júniusától a Határőrség parancsnoka, 1962-től KB-tag, 1963-tól adminisztratív titkárként a fegyveres testületek felügyelője, 1966 decemberétől igazságügyminiszter, 1980-1985 között PB-tag, 1986-1989 között országgyűlési képviselő

Korondi György főhadnagy           

Korpás Lajos hadnagy       1989-ben hadnagy és a III/III-6-b osztály beosztottja

Korpás Lajos alezredes      

Kórusz Gyula őrnagy          

Kossuth Istvánné    1989-ben a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja

Kovács Endréné főhadnagy        1989-ben főhadnagy és a III/III-1 osztály beosztottja

Kovács Ferenc alezredes  1989-ben alezredes és a III/III-3-a alosztály vezetője

Kovács Ferenc százados   

Kovács György ezredes      

Kovács Lajos főhadnagy   1989-ben főhadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja

Kovács László I. hadnagy 1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja

Kovács László II. hadnagy            1989-ben a III/III-5-a alosztály beosztottja

Kovács István hadnagy     1989-ben hadnagy és a III/III-4-b alosztály beosztottja

Kovács István őrnagy         1958-ban alezredes, III/III-4-a alo.v.

Kovács János dr., őrnagy  1989-ben a III/III-3-a alosztály vezetője

Kovács János százados    1981-ben Krassó György zaklatása, 1989-ben százados és a III/III csoportfőnökség beosztottja

Kovács Jenő őrnagy           

Kovács József százados    

Kovács Károly hadnagy    1989-ben hadnagy és a III/III-5-b osztály beosztottja

Kovács Lajos főhadnagy    

Kovács Lajos hadnagy      1989-ben hadnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja

Kovács László hadnagy     

Kovács Lászlóné hadnagy            

Kovács Sándor százados   

Kovács Tibor      1962-ben Bácskai Tamás, azaz "Nagy Lajos" tartótisztje

Kozmér László főhadnagy             

Kőműves László őrnagy     

Könczöl István főhadnagy             

König Zoltán százados       

König Miklós százados       

Körmendi Ernő őrnagy      1989-ben őrnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja

Körtvélyesi Magdolna törzsőrmester       1989-ben a III/III csoportfőnökség beosztottja

Köteles István alezredes    

Kővágó József hadnagy     

Krám István százados        1989-ben százados és a III/III-1-a alosztály beosztottja

Kredits László főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja

Krekusa István    

Krenács Márton főhadnagy          1962-ben a szegedi III/III kirendeltség tisztje, "Mauser" tartója

Kristál Ervin hadnagy        1989-ben hadnagy és a III/III-4-c alosztály beosztottja

Krizsik László százados    III/I-g o. (külföldi hírszerzés) 1969-ben Pór Györgyről jelentést készít

 

Ksenicz Tibor őrnagy         1989-ben őrnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja

Kuburczik István őrnagy    1989-ben őrnagy és a III/III-1-a alosztály beosztottja

Kucsera László ezredes     

Kujalek János dr., alezredes         

Kummer György hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-6-b osztály beosztottja

Kun Sándor hadnagy         

Kunos László alezredes    III/III-4-a munkatársa, 1984-ben Krassó elleni eljárások egyik vezetője

Kupper Róbert         1938-ban született. Szülei 1935 óta vettek részt a kommunista párt munkájában. Apját október végén mint fegyveres ellenforradalmárt lelőtték, "apja gyilkosát a harcok folyamán megsemmisítette" - áll az 1957-ben készült Vörös Csillag érdemrend felterjesztésében. 1956-tól a III. főcsoportfőnökségen dolgozott.

Kutasi László főhadnagy  Krassó György ellenőrzéséről operatív értékelést készít 1985-ben

Kuti György százados        1961-ben a II/5. osztályon „Gábor Áron” ügynök tartótisztje

Laczik Imre főhadnagy      1961-ben a szegedi III/III kirendeltség tisztje, részt vett a Kovács Imtrénél történt házkutatásban, 1968-ban a szegedi szabadkőművesek eleni eljárásokban