Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ügynök III 3

2013.04.16

 Lád Károly főhadnagy       1989-ben főhadnagy és a III/III-5-a alosztály beosztottja

Ladányi Iván őrnagy           

Ladányi Mihály százados   

Lakatos Emil dr., alezredes           1920-ban született. 1937 óta tagja a kommunista pártnak. Részt vett a belga illegális mozgalomban és az itteni magyar csoport vezetője volt. Az 1956-os forradalom alatt jelentkezett az újjászerveződő ÁVH fegyveres csoportoknál és a MÖHOSZ székházban tevékenykedett, és a II. kerületi pártház védelmében is részt vett. November 4-én jelentkezett a karhatalomba. Később a III. főcsoportfőnökségen szolgált.

Lakatos Géza százados      

Lakatos Imre alezredes       

Lakatos István törzszászlós          1989-ben a III/III-6-b alosztály beosztottja

Lakatos István alhadnagy  

Laki Miklós százados          

Lanos Ambrus hadnagy     

Lantos László százados    1989-ben a III/III-6-b alosztály beosztottja

Lantos Mihály főhadnagy  

László Gábor őrnagy          1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja

László Géza főhadnagy     

László István alezredes      

László Zoltán hadnagy      1965-ben III/III-4-a munkatársa

Lázár Jenő főhadnagy        

Lázár Rezső hadnagy        1989-ben hadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja

Lehel Artur ezredes             

Lénán Ferenc alezredes    

Lénárt József százados     1961-ben "Mátray" ügynök tartótisztje

Lencsés János százados  1903-ban született. 1944 óta tagja a kommunista pártnak. 1943-tól partizán, a Vörös Hadsereg oldalán harcolt. 1944-ben Munkács és Ungvár környékén volt bevetéseken. 1956. október 24-én jelentkezett a MÖHOSZ székházban alakuló ávéhás csoportnál, november 4. után karhatalmista majd a III/III csoportfőnökségen dolgozott. 1956-os "érdemeiért" Vörös Csillag érdemrendet kapott.

Lencsés Miklós százados  

Lengyel Boldizsár főhadnagy      Esterházy Mátyás "Csanádi" tartótisztje

Lengyel Rezsőné    1989-ben II.osztályú i.ti. és a III/III-7 osztály beosztottja

Leszkó Mihály őrnagy         

Lévai Ferenc főhadnagy   1932-ben született, szegedi III/III kirendeltség beosztott munkatársa

Lévai Imre dr., alezredes     

Lévai Sándor főhadnagy   1961-ben a szegedi III/III kirendeltségen dolgozik, részt vesz Katona Nándor letartóztatásában, "Debreceni" és "Szekeres Bálint" tartótisztje

Libor Sándor őrmester        

Ligeti Kornél    

Lichtenstein József főhadnagy   1979-ben alezredes és a szegedi III/II. osztály vezetője

Lindor József százados      

Lóránt Vilmos főhadnagy   

Lovász Dezső főhadnagy  

Lovász Imre őrnagy            1966 "Avasi" és "Cserhalmi József" tartótisztje, III/III-1-b osztály

Lőcsei József őrnagy          

Lőrincz Árpád hadnagy     1973 Galántai György elleni eljárások egyik vezetője, 1989-ben a III/III-6-b alosztály beosztottja

Lunczer Ferenc alezredes            1989-ben a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja

Mácsai Elemér főhadnagy             

Madarász Gyula alezredes           civilben szépíró

Mág Bertalan őrnagy           

Magyar József dr., alezredes        ÁVH-tiszt, 1952-től a szegedi III/I. (kémelhárító), késõbb a III/III. kirendeltség tisztje, majd vezetõje, részt vett a Katona Nándor, Kovács Imre, "Loyolások", "Fekete hollók" vizsgálatokban, amelynek során nemtelen eszközöket is alkalmaz, számos ügynök tartótisztje. 2003-ban Lamperth Mónika belügyminiszter ezredessé lépteti elő.

Magyar Péter százados     1989-ben százados és a III/III-5-b alosztály beosztottja

Majda Péter százados        1989-ben százados és a III/III-5-a alosztály beosztottja

Major Ferenc őrnagy           

Majoros Vilmos főhadnagy            

Makai András hadnagy      

Makai Ferenc alezredes    1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja

Makrisz Szavasz őrnagy     

Mályi Vilmos főhadnagy     

Markó Imre ezredes             

Markotán Gyula főhadnagy          1989-ben főhadnagy és a III/III-4-b alosztály beosztottja

Markofán István alezredes             

Márkus Sándor alezredes  

Marócsík Mihály alezredes            

Maróti János őrnagy           III/I-2-b alosztály vezetője, Ábrahám Dezsővel foglalkozott

Máté Sándor főhadnagy     

Mátraházi Elemérné őrnagy         Vera (férje Mátraházi Elemér ezredes) III/III-4-b

Mátrai György százados    1989-ben százados és a III/III-2-a alosztály beosztottja

Mátrai Vilmos százados     1978-ban a III/IV.csop.f. helyettes

Matuska Béla százados      

Matuska Béla vezérőrnagy            

Mátyás József alezredes   ÁVH-karrier

Mátyás László ezredes       

Mátyus Zoltán őrnagy         

Mayer Elemér főhadnagy   

Meggyesi Sándor százados          

Méri Sándor őrnagy             

Mérő Károly alezredes        

Mester József őrnagy          

Mészáros Béláné alezredes         1984-ben a III/III-B osztály vezetője, 1989-ben a III/III-7 osztály vezetője

Mészáros János őrnagy     

Mészáros József alezredes          1961-ben II/5-c, "Aspiráns" tartótisztje

Mészáros Miklós főhadnagy         "Mészáros Tibor" tartótisztje III/III-4-b osztályon, Kenedi János és Poór elleni eljárások, Malgot István, Konrád György figyelése

Metelka István százados    

Mezei Károly százados       

Mihály Béla főhadnagy      

Miszlai László főhadnagy  

Mitró István főhadnagy       

Módos Dániel zászlós        1989-ben zászlós és a III/III-4-b alosztály beosztottja

Mohánszki János hadnagy           

Molnár Andrásné hadnagy           1989-ben hadnagy és a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja

Molnár Ferenc hadnagy    1989-ben hadnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja

Molnár István alezredes    1928-ban született, 1963-ban a szegedi III/III-1. alosztály vezetője, eljárt a "Loyolások" feldőnevű, papok ellehetetlenítését célzó ügyben, "Magyar Béla" tartótisztje. 1979-ben a Csongrád megyei főkapitány állambiztonsági helyettese. 2000 körül meghalt.

Molnár József hadnagy     "Firkász" tartótisztje 1973-ban

Molnár József II. hadnagy 1989-ben a III/III-6-a alosztály beosztottja

Molnár Lajos százados       

 Molnár Péterné II.o.sti.      1989-ben a III/III-4-a osztály beosztottja

Móri Lajosné I. o. sgti.         1989-ben a III/III csoportfőnökség beosztottja

Móricz János alezredes     ÁVH-karrier, 1989-ben a III/III-1-c alosztály beosztottja

Móró István alezredes         

Murvai László főhadnagy   

Nádas Endréné hadnagy   

Nádasi Sándor őrnagy        

Nagy Béla százados           

Nagy Csaba főhadnagy    1989-ben főhadnagy és a III/III-5-b alosztály beosztottja

Nagy Csaba százados        

Nagy Ernő főhadnagy       1974-ben főhadnagy a Csongrád megyei III/III kirendeltségen, "Kecskeméti Miklós" tartója.

Nagy Imre alezredes           

Nagy István alezredes       1989-ben alezredes és a III/III-4 osztály beosztottja

Nagy István százados        1989-ben százados és a III/III-4-b alosztály beosztottja

Nagy István II. százados    1989-ben százados és a III/III-1-c alosztály beosztottja

Nagy János százados        1989-ben százados és a III/III-4 osztály beosztottja

Nagy József főhadnagy     

Nagy Lajos       1983-ban New Yorkban a III/I-es rezidens helyettese, az 1990-ben felálló Nemzetbiztonsági Hivatal első vezetője, jelenleg ifj. Apró Antal üzlettársa

Nagy Lajos hadnagy          1989-ben hadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja

Nagy Lajos százados         1973-ban ezredes, a III/I-2 osztály vezetője, a Galántai György elleni eljárásról tájékoztatást kap

Nagy László alhadnagy      

Nagy László hadnagy        1962-ben a szegedi III/III kirendeltésg tisztje mint hadnagy, részt vesz Katona Nándor letartóztatásában

Nagy László I hadnagy      1989-ben hadnagy és a III/III-4-b alosztály beosztottja

Nagy László II. alhadnagy 1989-ben alhadnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja

Nagy Magdolna I.o.sti.       1989-ben a III/III-2 osztály beosztottja

Nagy Mihály hadnagy         

Nagy Miklós őrnagy             

Nagy Tamásné őrnagy       

Náhlik Péter százados        

Nákic Gyuláné hadnagy   1989-ben hadnagy és a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja

Németh Hugó őrnagy         

Németh Imre főhadnagy     

Németh Irén II.o.sti. 1989-ben a III/III-4-b alosztályon beosztott

Németh István őrnagy        1977-ben alezredes és a szolnoki III/III-1. osztály vezetője, 1981 alezredes, a szolnoki III/III kirendeltség vezetője, Forró Tamás, azaz "Szilágyi Ákos" tartótisztje

Németh János főhadnagy             

Németh Sándor őrnagy      

Németh Vincéné százados           

Németi József ezredes       

Nokta Jánosné I. o. ir. Ti    1989-ben a III/III-4-c alosztály beosztottja

Nótás István őrnagy            

Novák János hadnagy        

Novák László hadnagy      1984-ben az "Olimpia"-ügy és Molnár Tamás vizsgálótisztje

Novák Sándor százados    

Nyírfalvi Károly őrnagy       

Oláh Erzsébet őrnagy         

Oláh Éva hadnagy  1989-ben hadnagy és a III/III-4 osztály beosztottja

Opitz Ferenc tóhadnagy     

Oravecz Ferenc százados  

Orbán István ezredes         ÁVH-karrier, 1970-ben a baranya megyei RFK III/III osztályvezetője, eljárt dr. Bach László és más szabadkőművesek ügyében

Orbán Miklós ezredes         

Orbán Vilmos főhadnagy  Szelényi-Konrád ügyről jelentést ír

Orosz Balázs százados      

Orosz István alezredes      1965-ben alezredes és a III/III-3-a alosztály beosztottja

Orosz Péter őrnagy  

Oskó Lajos ezredes            1961-ben a szegedi III/III kirendeltség tisztje századosi rendfokozatban, részt vett a Katona Nándor elleni eljárásban

Ördög László százados      

Pajcsics József őrnagy      1981-ben III/1 (vizsgálati) osztályvezető helyettes, Krassó Györggyel és a Szabadegyetemmel kapcsolatos eljárások jogi "véleményezője", 1995-ben ezredesi rangban az ORFK vizsgálati főosztályának helyettes vezetője

Paksy László dr., ezredes  1988-ban a Baranya megyei III/III kirendeltség vezetője és a fendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese, Galántai-ügy

Pálfalvi György főhadnagy           1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja

Pálfi Imre alezredes             

Pálfi József őrnagy 1963-ban a III/I-3-d alosztály tisztje, "Molnár Béla" tartója

Pálinkás Ferenc alezredes            

Pálinkás Pál főhadnagy    1989-ben főhadnagy és a III/III-3-a alosztály beosztottja

Pallagi Ferenc vezérőrnagy         1978-ban ezredes III/V.cs.f., 1989-ben az irat-megsemmisítések egyik fő felelőse

Pallagi Péter hadnagy        

Pálmai Imre őrnagy  

Pánczél Károly alezredes  

Papócsi János őrnagy        

Papp Gábor őrnagy            1989-ben őrnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja

Papp Gábor őrnagy            1965 BRFK III/A.o.

Papp Imre őrnagy     

Papp József alezredes       

Papp Sándor dr., százados            

Pár Antal főhadnagy          1989-ben főhadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja

Pásztor Béla II. hadnagy   1989-ben hadnagy és a III/III-4-c alosztály beosztottja

Pásztor Béla hadnagy       1958-ban II/8. osztály beosztottja, Péntek-ügy

Pataki János hadnagy       1989-ban a II/8 alosztály beosztottja, hadnagy, részt vett a Péntek István és társai elleni koncepciós eljárásban

Pataki Károlyné százados  

Pazsiczky Sándor őrnagy  

Pék József százados         1989-ben százados és a III/III-A alosztály beosztottja

Pék Márton alezredes         

Pekár József százados       

Pelikán István alhadnagy  

Pénzes Pál őrnagy 1989-ben a III/III-4-b alosztály beosztottja

Peredi György százados    1989-ben százados és a III/III-4-b alosztály beosztottja

Perényi Gyula őrnagy         

Perger Zoltánné I.o.sti.       1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja

Permes Károly őrnagy        

Peták Pál alezredes            

Péter-Bartha Gábor hadnagy       1989-ben a III/III-1-a. osztályon (katolikus egyház elleni elhárítás) tevékenykedett mint hadnagy, jelenleg őrnagy és a Juhász Ferenc honvédelmi miniszter, valamint a nemzetbiztonsági kabinet titkára, a Szolgálati Érdemjel Arany Fokozatának tulajdonosa (2004)

Petróczi Ferenc őrnagy      

Philipp Tibor alezredes       

Pintér Károly alezredes     1973-ban alosztályvezető, "Gál Béla" tmb. tartótisztje, a Galántai György elleni eljárás egyik vezetője

Pírnyik Róbert százados     

Plézer Viktor főhadnagy    BRFK III/III.o. 1972. március 15-i megtorló akciók, 1989-ben főhadnagy és a III/III-3-a alosztály beosztottja

Pogácsás József főhadnagy         

Polgár Ferenc hadnagy      

Pollacsek százados            Esterházy Mátyás, azaz "Csanádi" tartótisztje

Porteleki László százados 1963-ban "Pátkai" tartótisztje

Posztós Vince őrnagy        1963-ban a III/I-3-d alosztály vezetője, "Molnár Béla", azaz Mihelics Vid és "Pátkai", azaz Esty Miklós tartótisztje

 Póta Pál főhadnagy           

Primus Károly százados     

Prinyik Róbert alezredes    

Prókai Sándor százados   Esterházy Mátyás "Csanádi" tartótisztje

Puskás Á. Judit I.o.sti.        1989-ben a III/III-5-a alosztály beosztottja

Puskás Lajos őrnagy           

Puskás Róbert őrnagy        

Püspöki József főhadnagy