Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ügynök III 4

2013.04.16

 Rácz László alhadnagy      

Rácz Sándor alezredes      

Radványi Dezső      Radványi (Reinitz) Dezső (1922-1998?): síkhurkoló segéd, hat középiskolai osztályt végzett. 1945. január 16-án kezdi szervezni Budapesten az MKP V. kerületi pártszervezetét, majd hamarosan politikai nyomozótiszt. 1946-tól a budapesti kerületek politikai rendészeti osztályának vezetője. 1950-től az ipari elhárítás vezetője. Nevéhez fűződik a STANDARD-ügy vizsgálatának irányítása, amelynek során a letartóztatottakat brutáisan kínozták. 1950 szeptemberében a katonai elhárítási osztályon dolgozott, amikor őt is letartóztatták főnökével, Péter Gáborral együtt. 1954-ben rehabilitálták és visszatért a testületbe. Részt vett az 1956-os forradalom leverésében. 1956-1959 között a BM tanulmányi és módszertani osztályának vezetője. 1959-ben a Magyar Televízióhoz helyezték át, ahol a dokumentumfilmgyártás felelőse volt.

Radványi Kálmán őrnagy  

Rágendorf György alhadnagy       

Rajnai Sándor vezérőrnagy          (Budapest, 1922-1993) kötszövő, ÁVH-alezredes, rendőr vezérőrnagy, diplomata. 1945-től a politikai rendőrség tisztje, 1950-től a Belső Reakció Elleni Harc osztályán a II. alosztály vezetője, 1956 után a BM Politikai Nyomozó Főosztály parancsnokhelyettese, a Nagy Imre-per egyik előkészítője, 1962-től moszkvai követségi tanácsos, 1966 júliusától a BM III. főcsoportjának vezetőhelyettese, 1967-től a III/I-es csoport (hírszerzés) vezetője, 1976-tól nyugállományban, 1978-tól ismét diplomáciai szolgálatban, 1982-1989 között moszkvai nagykövet. 1992-ben Izraelbe, majd az USA-ba távozott.

Rajos Pál százados             

Rák Vilmos százados          

Rakovszky József főhadnagy       

Ratkó Sándor főhadnagy   

Rátz László hadnagy         1989-ben hadnagy és a III/III-4-c alosztály beosztottja

Rátz Sándor ezredes          

Rátz Sándorné alezredes 1973-ban a Galántai György elleni eljárások egyik tagja

Récsei Róbert őrnagy        BRFK III/III-A munkatársa

Rédei Miklós dr., vezérőrnagy      1978-ban a III. főcsoportfőnök-helyettes

Reményi Géza őrnagy       1989-ben őrnagy és a III/III-1-b alosztály beosztottja

Repnik József őrnagy         

Retter Ferenc  1962-ben a szegedi III/III kirendeltségen dolgozott mint hadnagy, részt vett Havas Géza letartóztatásában

Révész Ferenc főhadnagy            

Riedling Lőrinc dr., alezredes       

Roskó Béla százados         

Rosta Oszkár százados     1965-ben III/III-3-b beosztottja

Rostás Tivadar főhadnagy             

Rovó József hadnagy        1989-ben hadnagy és a III/III-6-a alosztály beosztottja

Rózsa János főhadnagy    

Rózsa László őrnagy          

Rózsa Lászlóné százados             

Rozsnyai Laj os őrnagy      

Ruisz Ernő százados          

Rummel József alhadnagy            

Rusznák Mihály főhadnagy          

Saja Lajos alezredes           

Salamon Tibor őrnagy       1989-ben őrnagy és a III/III-1-a alosztály beosztottja

Salgó László vezérőrnagy 1989-ben előtt a Csongrád megyei III/I-II-III kirendeltség elemzőtisztje, 2002-2004 országos főkapitány

Samu Mihály hadnagy      1989-ben hadnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja

Sándor Ferenc hadnagy    

Sándor György százados   

Sándor Imre hadnagy         

Sánta Józsefné őrnagy      

Sántha László százados   1972-ben a BRFK III/III.o. március 15-i megtorló akciók irányítója

Sárdi Kálmán alezredes     

Sári Ferenc hadnagy          

Sarkadi Mátyás százados   

Schneidhofer Gyula őrnagy         1965-ben a BRFK III/III.B35

Schukkert András alhadnagy      1989-ben alhadnagy és a III/III-5-a alosztály beosztottja

Schurmann István őrnagy             

Schwarz Imre főhadnagy   

Sebestyén Gábor hadnagy           1989-ben hadnagy és a III/III-1-c alosztály beosztottja

Sebestyén Gábor II hadnagy        1973-ban kapcsolattartó a Galántai-ügyben

Sefcsik Judit II.o.sgti.          1989-ben a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja

Seffer István őrnagy            

Selmecki József alezredes           1982-ben a Fejér megyei III/III kirendeltségen

Selmeczi György ezredes   

Sepsei György dr., őrnagy  

Seregi Éva II.o. sgti.            1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja

Seres József őrnagy          1968-ban őrnagy és a III/III-3-a alosztály beosztottja, eljárt az "Öregfiúk" fedőnevű ügyben

Siklói Györgyné dr., őrnagy          1988-ban a BM ÁB miniszterhelyettesi titkárság vezetője, eljárt az október 23-i tüntetések, a Katalizátor Iroda és a 301-es parcella ügyében, 1989-ben a III/III-1 osztály beosztottja mint őrnagy

Sillai Árpád alezredes        Inconnu csoport elleni eljárás

Simon Ferenc ezredes       

Simon Gusztáv         

Simon József hadnagy       

Simon Károly százados      

Simon Pál százados           

Sipos István alezredes        

Sipos Károly őrnagy            

Sipos Sándor százados      

Sípos Zoltán hadnagy       1989-ben hadnagy és a III/III-1-a alosztály beosztottja

Sirkó Imre főhadnagy          

Soczó József ezredes         

Solcz Jenő százados          

Solti Elemér százados        

Solti László alezredes        1989-ben a III/III-A alosztály beosztottja

Solymosi István hadnagy  1989-ben hadnagy és a III/III-6-a alosztály beosztottja

Solymosi József százados             

Somlai János alezredes     

Somló Sándor alezredes    

Somodi László alezredes   

Somogyvári Lajos százados          

Soós Károly százados        

Sóty Tibor őrnagy    1989-ben őrnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja

Söjtöri Géza ezredes          1971-ben alezredes és a III/III-3. osztályvezető helyettese

Srankó András százados   

Stefán Géza dr., ezredes    

Stengl Károly százados      

Sugár Sándor őrnagy        1989-ben őrnagy és a III/III-1-c alosztály beosztottja

Sulyok István őrnagy          

Surányi Ferenc alezredes  

Surányi József alezredes   

Susán Gáspár százados    

Sümegi László százados  Esterházy Mátyás, azaz "Csanádi" tartótisztje

Sürü László százados       1977-ben "Viktor János" tartótisztje, a szolnoki III/III-1 alosztály beosztottja

Sütő János főhadnagy       

 

Szabó Balázs alezredes    1973-ban a Galántai György elleni eljárások egyik vezetője, "Victor" és "Hüvös András" fedőnevű tmb. tartótisztje, 1981-ben a repülő egyetem és a Szeta-elleni eljárásokban vett részt századosként, "Pécsi Gábor" tartótisztje. 1989-ben a III/III-6-b alosztály vezetője

Szabó Béla őrnagy 1978-ban őrnagy és a III/III-1-c alosztályon "Sárdy" tartótisztje

Szabó Éva dr., főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja

Szabó Gábor százados      1957-ben és 1961-ben a szegedi III/III kirendeltség tisztje, részt vett a Kovács Imrénél történt házkutatásban

Szabó Gyula százados      "Asztalos" és "Balatoni" tartótisztje, református elhárítással foglalkozott 1966-ban, mint őrnagy

Szabó István alezredes      

Szabó János főhadnagy   1989-ben főhadnagy és a III/III-1-a alosztály beosztottja

Szabó József főhadnagy   

Szabó József hadnagy      1989-ben hadnagy és a III/III-6-b osztály beosztottja

Szabó József százados      

Szabó Károly főhadnagy   1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja

Szabó Károly III. főhadnagy         1963-ben a III/III-1-c csop.f.

Szabó Károly őrnagy           

Szabó Lajos alhadnagy     1973-ban a Galántai-ügy III/III-4-b

Szabó Miklósné I.o.sgti.     1989-ben a III/III-1-b alosztály beosztottja

Szabó Pál hadnagy            1989-ben hadnagy és a III/III-4-c alosztály beosztottja

Szabó Sándor dr., alezredes         

Szabó Zoltán főhadnagy   1989-ben főhadnagy és a III/III-6 osztály beosztottja

Szalai Barna százados      "Hüvös András" tartótisztje, 1983 Rajk-butik, repülőegyetem.

Szalma József őrnagy        

Számel Lajos őrnagy           

Szász Pál őrnagy  

Szegedi István zászlós       

Szegedi V. Tibor őrnagy     

Szegvári Ferenc dr., ezredes         

Szeifert József őrnagy       1961-ben "Cseh Lajos" tartótisztje, egyházi elhárítás

Szekeres Ferenc főhadnagy        1989-ben a III/III-1-c alosztály beosztottja

Szekeres Péter szárados   1989-ben százados és a III/III-2 osztály beosztottja

Szekulesz István főhadnagy        1989-ben főhadnagy és a III/III-5-a alosztály beosztottja

Szelezsán Olga hadnagy  1989-ben a III/III-5 osztály beosztottja

Széli Károly őrnagy             

Széll István százados        1964-ben a Pest megyei RFK III/III-1 alosztály, "Erdélyi" tartótisztje

Szelőczey István őrnagy   1973-ban a III/III-5. osztály a Galántai György elleni eljárások egyik tagja, 1989-ben a III/III-5 osztály vezetője mint őrnagy

Szélpór Ottó őrnagy             

Szemenyec Pál főhadnagy          1989-ben főhadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja

Szemery Antal főhadnagy            1982-ben a szegedi III/III kirendeltségen, eljár a "szerkesztők" fn. ügyben

Szende Iván András          Az 1970-es években a III/II. osztály beosztottja, "Ügynök voltam Magyarországon" címmel könyvet írt.

Szendrő Sándor dr., alezredes    a III/II-B alosztályon Ábrahám Dezsővel foglalkozott

Szendrődi Rudolf őrnagy   

Szenes Géza százados     1989-ben a III/III-4-a alosztályon százados

Szép László őrnagy             

Széplaki András hadnagy  

Szigeti Ferencné alezredes           

Szigetvári Arpád százados           1973-ban a III/III-3. osztályvezető és alezredes, cionista ügyek

Szíjártó György főhadnagy           1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja

Szilágyi György alhadnagy            

Szilágyi Imre főhadnagy     

Szilvás Lajos dr., százados            

Szing Pál hadnagy cionista ügyek

Szita János százados        1981-ben főhadnagy III/III-3.o., Erdélyi Tibor "Szilárd" tartótisztje, 56-osok megfigyelése, Rajk Lászlóné temetése, Bali Sándor temetése, Lezsák Sándor figyelése, 1989-ben az állambiztonsági miniszterhelyettes titkárságának helyettes vezetője

Szívós Péter alezredes       

Szloszjár György őrnagy     

Szokolai Géza százados    

Szolnoki József százados 1989-ben százados és a III/III-1-c alosztály beosztottja

Szombath Jenő alezredes             

Szombath József alezredes          

Szováti Pál százados          

Szögyéni Ferenc főhadnagy         

Sztaniszlán Mihály alezredes       

Sztanojev Miklós alezredes          1989-ben a III/4. osztály vezetője (telefonlehallgatás)

Sztaskó László őrnagy        

Szucsik István alezredes    

Szurkos Gábor őrmester     

Szücs Zoltán főhadnagy    

Tabi János főhadnagy        

Takács Gábor százados    1989-ben százados és a II/III-1-b alosztály beosztottja

Takács Imre alezredes        

Takács István őrnagy          

Takács János százados     

Takács Jenő főhadnagy     

Takács Tibor százados      1973-ban alosztályvezető helyettes, Galántai György elleni eljárás egyik résztvevője

Talabos Gábor főhadnagy             

Tamás György főhadnagy  

Tamás Zoltán hadnagy      1989-ben a III/III-4-a alosztályon hadnagy

Tamási Miklós őrnagy         

Tancsín Miklós hadnagy    

Tar Ferenc őrnagy   

Tatai József főhadnagy     1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja

Tatár János őrnagy 1962 BRFK III/III.o.

Temesi Gábor százados     

Temesi Gáborné főtörzsőrmester 1989 főtörzsőrmester és a III/III-2 osztály beosztottja

Tengerdy József főhadnagy          

Tenkes Ferenc főhadnagy            

Terényi György százados  1989-ben százados és a III/III-2-a alosztály beosztottja

Terjéki Nándor hadnagy     

Tétényi Pál             

Tihanyi László őrnagy        

Tihanyi Sándor vezérőrnagy        1962-ben alezredes, a BRFK politikai osztályát vezeti, 1972-ben ezredes, a március 15-i megtorló akciók irányítója

Tímár Péter főhadnagy       

Tímár R. Zoltán alezredes 1989-ben alezredes és a III/III-2. osztály vezetője

Tokaji Lajos százados        1989-ben százados és a III/III-3-b alosztály beosztottja

Tóth Béláné őrnagy             

Tóth Endre őrnagy   

Tóth Endre százados         "Madarász" fedőnevű tmb. tartótisztje, 1973-ban, 1989-ben százados és a III/III-3-b alosztály beosztottja

Tóth Ferenc alezredes       1989-ben alezredes és a III/III-1 osztály vezetője

Tóth Gyula hadnagy           

Tóth Imre őrnagy   

Tóth István százados          

Tóth János dr., százados    

Tóth József százados         

 

Tóth József tóhadnagy       

Tóth Kálmán százados      1989-ben a III/III-A alosztály beosztottja

Tóth László ezredes            

Tóth Mihály hadnagy         1989-ben hadnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja

Tóth Pál őrnagy        

Tóth Sándor hadnagy         

Tóth Sándor százados       1989-ben százados és a III/III-2-a alosztály beosztottja

Törőcsik Kálmán őrnagy    1970-ben őrnagy és a Baranya megyei RFK III/III kirendeltségén alosztályvezető

Török József hadnagy        

Török Sándor alezredes     

Török Zoltán hadnagy        1989-ben hadnagy és a III/III-5-b alosztály beosztottja, hozzá tartoztak a Bős-Nagymarosi vízierőmű ellen tiltakozó csoportok, valamint a homoszexuális személyek elleni eljárások

Törzsök István százados   1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja

Trencsényi Sándor százados        

Troll György hadnagy         1989-ben hadnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja

Tubl Roger százados         1980 után a III/III-4-b osztály beosztottja, Malgot István, Konrád György és Poór György elleni eljárások részese

Tuboly Sándor főhadnagy             

Turai István         

Turányi László dr., százados         

Túri Kis Károly százados    

Turucz István hadnagy      1984 Molnár Tamás és az "Olimpia" ügy vizsgálótisztje

Turza Mihály őrnagy           

Tüzes János százados       

Udvardi Ernő őrnagy          1989-ben őrnagy, és a III/III-6-a alosztály vezetője

Udvardi Károly őrnagy        

Ulviczky Andrásné törzsőrmester             

Unatényi József százados            1989-ben százados és a III/III-A alosztály beosztottja

Urbán István hadnagy       1976-tól Forró Tamás, azaz "Szilágyi Ákos" tartótisztje, jelenleg jól menő vállalkozó Szolnokon

Urbán Tibor főhadnagy     1989-ben főhadnagy és a III/III-4-b alosztály beosztottja

Vágó János főhadnagy     1989-ben főhadnagy és a III/III-1-c alosztály beosztottja

Vágó Sándor      

Vágott Anna hadnagy        1978 III/7.o.v., 1986 Nagy Jenő és a Demokrata, valamint a Beszélő című lapok elleni eljárások, valamint október 23-i megemlékezések

Vagyoczky Béla alezredes            1981-ben az állambiztonsági miniszterhelyettes titkárságának vezetője, Beszélő elleni nyomozás

Vámos László százados     

Vándor Imréné alezredes   

Váradi Béla százados         

Varga Antal        

Varga Gábor százados       

Varga Gergely százados    

Varga György őrnagy         1989-ben őrnagy és a III/III-5-a alosztály beosztottja

Varga István II. százados   1989-ben százados és a III/III-A alosztály beosztottja

Varga István dr., százados            1989-ben százados és a III/III-1-a alosztály beosztottja

Varga János őrnagy           1924-ben született, eredeti foglalkozása vasesztergályos, 1959-ben a szegedi politikai osztály vezetője, eljárt papokkal szemben, 1967 és 1970 között az I. kerületi tanács elnöke, a rendszerváltás után meghalt.

Varga János százados       

Varga József dr., őrnagy    1982-ben a III/III-1-c alosztályon a református egyházzal szemben dolgozott, 1963-ban százados és "Virág" tartótisztje, 1966-ban őrnagy, és "Fabó Pál", "Fekete István" tartótisztje

Varga Lajos őrnagy 1982-ben a III/III-1-c beosztottja, "Aldebrői" és "Tímár Lajos" tartótisztje mint százados

Varga Tamásné        

Várhelyi Ferenc dr., alezredes     1982-ben százados, és a szegedi III/III kirendeltség osztályvezetője

Varró Vendel főhadnagy   1966-ban főhadnagy a III/III-3-a alosztályon, eljárt kisgazdapárti politikusok ügyében

Varsányi István főhadnagy           1989-ben főhadnagy és a III/III-4-a alosztály beosztottja

Vásárhelyi Ferenc százados        1982-ben a Csongrád megyei III/III osztály vezetője

Vásárhelyi György dr., alezred      

Vasas János őrnagy           

Vaske István hadnagy        

Vass István főhadnagy       

Végső Gyula főhadnagy    

Végvári József őrnagy       1989-ben a III/III-5-b alosztály beosztottja, neki köszönhető az iratmegsemmisítés leleplezése, a Dunagate-ügy kirobbantója, a Legfelsőbb Bíróság megrovásban részesítette

Velez Gyula alezredes        

Vellai Tibor őrnagy  szamizdat-iroda elleni vizsgálat, "Zóna" ügynök tartótisztje, 1989-ben őrnagy és a III/III-4-b alosztály beosztottja

Veres Imre hadnagy            

Veres László százados      1989-ben százados és a III/III-4-c alosztály beosztottja

Veres Mihály őrnagy           

Vértes János őrnagy           

Vési János alezredes          

Vida Ferenc hadnagy        1973-ban a Galántai György elleni eljárás, "Lámpás" fn. tmb. Tartótisztje

Vida László százados         

Vidák István főhadnagy      

Viktor József alezredes       

Vincze Béla ezredes           

Vincze János százados      

Vincze Károly főhadnagy   

Virág György százados       

Virág Sándor alezredes      

Virágh Tibor százados        

Völgyi Lajosné I.o.sgti.       1989-ben a III/III-1 osztály beosztottja

Vörös Balogh Lajos őrnagy           

Vörös Ferenc százados      

Vörös László százados       

Vörös Sándor hadnagy     Esterházy Mátyás, azaz "Csanádi" tartótisztje

Wagner György hadnagy  1981-ben Krassó György zaklatása

Wéber Gyula ezredes        1981-ben a III/1. osztályvezető, Krassó György zaklatása

Wimmer Gyula százados    

Zajki Sándor ezredes          

Zalai Emil őrnagy    1964-ben a III/III-2-b, "Zoltán" tartótisztje

Zalai Ilona őrnagy    

Zámbó Árpád százados     1989-ben százados és a III/III-A alosztály beosztottja

Záveczki Bertalan alezredes        1978-ban ezredes és a III. főcsoportfőnök első helyettese

Závodi Antal főhadnagy     

Zengő Zoltán főhadnagy  a III/II-B alosztályon Ábrahám Dezsővel foglalkozott

Zentai Dénes     

Zima Péter alezredes         ÁVH-karrier, 1953-ban lépett be a testületbe. 1962 Bácskai Tamás azaz "Nagy Lajos" tartótisztje, 1973-ban cionista ügyek, 1963-ban a Péntek István elleni koncepciós eljárás egyik vezetője, 1966-1967 között "Harmath" azaz Sóvágó Gábor tartótisztje, 1968-ban őrnagy és a III/III-3-a alosztály vezetője, 1989-ben nyugalmazott alezredes és a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja

Zsabka János százados    1978-ban a III/11. Osztályvezetője

Zsarnóczai József alezredes        1973-ban osztályvezető és a Galántai György elleni eljárások egyik tagja

Zsebeházi László százados          

Zsemberi Andral százados           1978-ban a szegedi III/III kirendeltség munkatársa

Zsiga Árpád alezredes       1984-ben a Krassó György elleni eljárások egyik vezetője

Zsiga Ferenc őrnagy          1958-ban a szegedi III/III kirendeltség "c" alosztály vezető helyetteseje

Zsigmond Ferenc alezredes          

Zsikó Imre főhadnagy        1989-ben főhadnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja

Zsitva József főhadnagy    

Zsohár István    1952-ben született, 1975-től a III. Főcsoportfőnökség beosztottja, 2002-től vezérőrnagy és a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője

Zsolnai Ferenc százados   

Zsótér Sándor százados     

Zsömle Vince főhadnagy  1989-ben főhadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja

Közülük ketten az MTI bécsi tudósítói: Lóránt László Endre ("Urbán") és Heltai András ("Herczeg", "Herceg"); a rádiós Szepesi György ("Galambos") és Földényi Ervin ("Lehel"; a televíziós Spánn Gábor("Harmat"); filmgyári dramaturg, színpadi szerző, majd az MTV munkatársa, Bencsik Imre ("Budai") és Szegvári (Spán) Katalin ("Horváth Éva" titkos megbízott, III/II-2-a). Egy évvel később, 2007. január 16-án a hvg.hu oldalán besúgójaként nevezte meg Vajda Pétert, a Népszabadság munkatársát (később a Nemzetbiztonsági Hivatal szóvivője).

Paul Lendvait az állambiztonsági szervek - amint ezt "B" dossziéja is mutatja - kezdetben  "Cole Michael" fedőnéven beszervezési jelöltként kezelték

 

Lendvai Pál az ÁVH szombathelyi karhatalmi ezredének volt a tisztje. 1951-ben az egység pártbizottságán mûködött politikai tisztként, majd az Europäische Rundschau címû folyóirat főszerkesztője Bécsben. /ir. Kubinyi Ferenc: A katonapolitika regénye. Malomfalvi Kiadó - Thousand Oak California 112. old./

Lendvai Pál a szombathelyi ÁVH Belső Karhatalom agitációs és propaganda főnöke volt. Aczél Györgyöt az osztrák sajtó részéről mindig csak ő, Paul Lendvai interjúvolta meg. /ir. Méreg c. újság 1995. 1. sz./

Lendvai Pál a Szabad Nép egykori újságírója, szerkesztője, a Rákosi-korszak hírhedt alakja, az ÁVOKÉPZő egykori tanára - 1956 után fogta magát, kiment Bécsbe, és ott folytatta újságírói pályáját. Kádár János legkedvesebb nyugati újságírója volt.